Yunus Emre'den 1

Söylememek harcısı söylemenin hasıdır

Söylemenin harcısı gönüllerin pasıdır
 
Sözü doğru desene Kul-il-hak dedi Çalap
Bugün yalan söyleyen erte utanasıdır
 
Bu gönüller pasını yuyuben gidermeye
Şol sözü söylegil kim sözün hülasasıdır
 
Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise hakikatta asıdır
 
Şer' ile hakikatin vasfını aydam sana
Şeriat bir gemidir hakikat deryasıdır
 
Niteme muhkem ise tahtaları geminin
Deniz mevc urucağız anı uşadasıdır
 
Bundan içeri haber işit aydayın ey yar
Hakikatin kafiri şer'in evliyasıdır
 
Şuride olanların binihayet dünyada
Akıl gönül fehim can fikir anın nesidir
 
Biz talipleriz her dem aşk sabakın okuruz
Çalap müderris ise aşk hod medresesidir
 
Evliya safa nazar edeli günden beri
Hasıl oldu Yunus'a her ne kim vayasıdır
 
Harcı:İş,eylem
Has:Halis,katıksız,öz
Pas:Kir
Kul-il-hak:Doğruyu söyle
Çalap:Tanrı
Erte:Sonra,yarın
Yuyuben:Yıkayıp,yıkayarak
Şol:Şu
Söylegil kim:Söyle ki
Hülasa:Özet
Ası:Tanri'ya karşı gelen
Müderris:Ders okutan,hoca
Şer':Din kurallarının bütünü,şeriat,dört kapının ilki
Dört kapı:Şeriat,tarikat,marifet ,hakikat
Hakikat:Dört kapının sonuncusu.Varlık birliği inancı.
Aydam:Söyleyeyim
Vasf:Vasıf,nitelik
Niteme:Ne kadar
Muhkem: Sağlam
Mevc urucagız:Dalgalanıp,dalgalanarak
Anı:Onu
Uşadasıdır:Kıracaktır
Bundan içeri:Daha derin
İşit:Dinle
Aydayın:Söyleyeyim
Şuride:Perişan,şaşkın,coşkulu
Binihayet:Sonsuz,sonu olmayan
Fehim:Anlama,anlayış
Anın:Onun
Talip:Tarikat öğrencisi
Dem:Zaman
Sabak:Ders
Hod medresesidir:Onun medresesidir
Safa nazar:Temiz bakış,feyz veren bakış
Edeli günden beri:Ettiği günden bu yana
Hasıl oldu :Ortaya çıktı
Her ne kim:Her ne ki
Vayası:Yararlı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !